فرار از واقعیت تا کی ؟

نویسنده : مجیب شاهوزهی

شرح

این کتاب ردی است بر کتاب «افسانه ازدواج ام کلثوم با عمر»، و اثبات ازدواج حضرت عمر فاروق و ام کلثوم بنت علی و فاطمه رضی الله عنهم از کتب شیعه و اهل سنت

Download
نظر شما برای ما مهم است