منات - نقد و بررسی واقعه غدیر خم

شرح

پایه و اساس خرافات و گمراهی ها و انحرافات در مذهب تشیع، ریشه در غدیرخم دارد تا بدانجا که طرفداران این مذهب می‌گویند: غدیرخم، سند هویت شیعه!! ما هم می گوئیم: آری، سند تمامی خرافات و انحرافات شما از همین جا شروع شده است.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: