حقایقی تازه از نهج البلاغه

شرح

بازاندیشی پیام و مفاهیم نهج البلاغه و شرح سخنان و دیدگاه‌های سیدنا علی است. نویسنده می‌کوشد تا با بیانی ساده و شفاف، برخی از خطبه‌ها، نامه ها و کلمات قصار امام را با بهره‌گیری از نهج البلاغه شرح داده و بدین صورت، مجموعه‌ای از تفکرات و عقاید آن بزرگوار را در اختیار خواننده قرار دهد. او کتاب را بیان سخنان سیدنا علی درباره امامت و خلافت آغاز کرده و در ادامه، به بررسی مفهوم و مصداقِ عصمت در کلام ایشان می‌پردازد. سپس چگونگی ارتباط علی را با صحابه و خلفای پیش از خود تشریح کرده و بازتاب آن را در سخنانش جستجو می‌کند. رابطه امام و یارانش، جایگاه قرآن در کلام علی، رویکرد علی در قبال سنت نبوی و عبادت و دعا و تضرع از دیدگاه امام علی، از جمله دیگر مباحث کتاب است.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه