أحكام ويژه بانوان

شرح

بیان و احکام و دستورات اسلام در خصوص زنان است که با بهره‌گیری از آیات قرآن و روایات نقل شده از پیامبر اکرم تدوین شده است. این اثر، ترجمه فارسی کتاب «تنبیهات علی أحکامٍ تختصّ بالمؤمنات» است. نویسنده در آغاز، جایگاه زن را در دوران قبل از اسلام در جوامع گوناگون بررسی نموده و آنگاه به کرامات و ارزش‌هایی اشاره می‌کند که اسلام برای زنان به ارمغان آورده است؛ سپس رویکرد غیر انسانی و بهره‌جویانه دنیای جدید به زن را بازگو می‌کند. بحث کتاب، با بیان احکام مربوط به آرایش جسمی زنان آغاز شده و در فصل بعد، احکام حیض، نفاس و استحاضه به تفکیک بیان می‌شوند. در ادامه ضمن اشاره به معنا و دلایل و فواید حجاب، ویژگی‌های لباس شرعی زن مسلمان را برمی‌شمرد، فصل پنجم به بیان احکامی اختصاص دارد که مربوط به نمازخواندن زنان است و فصل ششم، درباره احکامی است که واجب است برای زنان مرده مسلمان انجام دهند. احکام ویژه روزه و حج و عمره زنان، مباحثی است که در دو فصل بعدی می‌آید، و فصل‌های پایانی کتاب، به احکام زناشویی و شیوه‌های حفظ کرامت و عزت زن مسلمان اختصاص دارد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

شرح مفصل

پيشگفتار
شكر و سپاس خدايي را كه به اندازه آفريد و آنگاه هدايت نمود؛ و دو زوج مرد و زن را از نطفهاي كه به صورت مني بود، پديد آورد؛ و گواهي ميدهم كه هيچ سزاوار پرستش به حقي نيست جز الله، و او يكتاست و شريكي ندارد؛ و حمد و ثنا از ازل تا ابد تنها او راست؛ و گواهي ميدهم كه به راستي محمد - صلى الله عليه وسلم - بنده و رسول اوست، كسي كه به آسمان عروج داده شد تا نشانههاي عظيم الهي را نظاره كند؛ درود و سلام بي پايان الهي بر او و بر آل و اصحاب اوكه داراي مناقب و ارزشهاي والا بودند، سلام بسيار زياد ابدي تقديمشان باد.
اما بعد: از آنجايي كه زن مسلمان در دين اسلام جايگاه خاص خودش را دارد؛ بسياري از وظايف و رسالتها به او سپرده شده است. همچنين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسياري از رهنمودها و ارشادات خويش را به زنان اختصاص داده بود، و در خطبه حجه الوداع خود در صحراي عرفات در مورد زنان سفارشهاي لازم را فرمود، كه نشان ميدهد در هر عصر و زماني بايد به زنان توجه و عنايت خاصي مبذول گردد و مخصوصاً در اين زمان كه به طور ويژه زن مسلمان مورد هجوم قرار گرفته است؛ تا به هر وسيله ممكن كرامت و عزتش سلب شود و از مكان و جايگاه اصلياش پايين افتد؛ بنابراين لازم است نسبت به اين خطر بيدار بود و راه نجات را براي زن مسلمان روشن ساخت.
اميدوارم اين كتاب چراغ راهنمايي براي اين راه باشد؛ البته به وسيله بيان بعضي از احكام و دستوراتي كه مختص به زنان بوده و در اين كتاب گرد آمده است. اين كار مشاركتي ناچيز ولي تلاش و زحمتي مورد نياز است. اميدوارم خداوند متعال به اندازه ارزشش آن را سودمند سازد؛ اين كار اولين گام در اين مسير است و اميد است كه در گامهاي بعدي مفصلتر و كاملتر شود و به حد احسن و عالي ارتقا يابد.
آنچه را كه در اين كار شتابزده تقديم داشتهام، شامل فصول زير است
فصل اول: احكام كلي.
فصل دوم: در بيان احكامي كه به آراستگي جسمي زن اختصاص دارد.
فصل سوم: احكامي كه به عادت ماهانه و استحاضه و خون بعد از ولادت اختصاص دارد.
فصل چهارم: احكامي كه به لباس و حجاب اختصاص دارد.
فصل پنجم: در بيان احكامي كه به نماز زن اختصاص دارد.
فصل ششم: احكامي كه در مورد مردگان به زن اختصاص دارد.
فصل هفتم: احكامي كه در مورد روزه به زن اختصاص دارد.
فصل هشتم: احكامي كه در مورد حج و عمره به زن اختصاص دارد.
فصل نهم: احكامي كه به زناشويي و رشد و تقويت آن اختصاص دارد.
فصل دهم و پاياني: در بيان احكامي كه كرامت زن را حفظ ميكند و عفت او را مصون ميدارد.