Udhëzime rreth dispozitave të veçanta për besimtaret

Përshkrimi

Ky ibër përfshin disa dispozita të veçanta lidhur me femrën, që duhet t'i dijë çdo muslimane, siç janë dispozitat që kanë të bëjnë me zbukurimin fizik të femrës, dispozitat rreth pastërtisë, rreth veshjes, rreth namazit, rreth agjërimit, rreth haxhit etj.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes