موضوع بندی علمی

  • فارسی

    MP4

    کلیپ ویدیوی مختصر راجع به اثبات وجود خداوند متعال. طوری که از زبان آیفون میگوید که وی خودش به تدریج و در اثر ترکیب مواد مختلف به وجود آمده است و کسی در ساختن وی نقشی نداشته است.

صفحه : 6 - از : 1
نظر شما برای ما مهم است