موضوع بندی علمی

  • فارسی
    video-shot

    MP4

    در این کلیپ بیان گردیده که بسیاری از دانش‌آموزان و دانشجویان، ایام امتحانات را با اضطراب و سختی پشت سر می‌گذارند، و این تنش نه تنها جسمشان و روحشان را می‌آزارد، بلکه توانایی تصمیم‌گیری و تمرکز را از آنان سلب می‌کند. در این فیلم کوتاه، راهکارهای مفیدی جهت آماده شدن براي امتحانات ارائه شده است.

نظر شما برای ما مهم است