موضوع بندی علمی

  • فارسی
    video-shot

    MP4

    برنامه «همگام بانبی رحمت». این برنامه با اجرای دکتر نور محمد امرا و استاد فضل الحق سلیمانی، بصورت سلسله وار از شبکه جهانی وصال حق پخش و نشر شده است. برای اولین بار در تاریخ برنامه های مستند اسلامی. قدم به قدم با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و بررسی زندگی ایشان از تولد تا وفات با حضور در محل وقوع اتفاقات و حوادث مختلف سیرت در مکه، مدینه، طائف، بنی سعد، راه هجرت مکه به مدینه، دریای سرخ، غار حرا و ثور و دهها مکان دیگر. موضوع اين حلقه؛ - ازدواج عبدالله و آمنه، پدر و مادر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. - میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم.

نظر شما برای ما مهم است