مختصر صحیح بخاری - قسمت چهارم 04 - چگونگی آغاز وحی(3)

مختصر صحیح بخاری - قسمت چهارم 04 - چگونگی آغاز وحی(3)

شرح

شرح مختصر احاديث صحيح بخارى توسط عبدالقادر ترشابى در شبكه جهانى كلمه. موضوع اين قسمت چگونگی آغاز وحی.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه