مختصر صحیح بخاری – قسمت هفتم 08 - چگونگی آغاز وحی(7)

مختصر صحیح بخاری – قسمت هفتم 08 - چگونگی آغاز وحی(7)

شرح

شرح مختصر احاديث صحيح بخارى توسط عبدالقادر ترشابى در شبكه جهانى كلمه. موضوع اين قسمت چگونگی آغاز وحی.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه