مختصر صحیح بخاری – مقدمه كتاب ایمان

مختصر صحیح بخاری – مقدمه كتاب ایمان

شرح

شرح مختصر احاديث صحيح بخارى توسط عبدالقادر ترشابى در شبكه جهانى كلمه. موضوع اين برنامه در مورد – مقدمه كتاب ایمان مى باشد.

نظر شما برای ما مهم است