مختصر صحیح بخاری – مسلمان و مهاجر واقعی

مختصر صحیح بخاری – مسلمان و مهاجر واقعی

شرح

شرح مختصر احاديث صحيح بخارى توسط عبدالقادر ترشابى در شبكه جهانى كلمه. موضوع اين برنامه در مورد مسلمان و مهاجر واقعی مى باشد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه