اضطراب را رها كن

اضطراب را رها كن

شرح

در این کلیپ بیان گردیده که بسیاری از دانش‌آموزان و دانشجویان، ایام امتحانات را با اضطراب و سختی پشت سر می‌گذارند، و این تنش نه تنها جسمشان و روحشان را می‌آزارد، بلکه توانایی تصمیم‌گیری و تمرکز را از آنان سلب می‌کند. در این فیلم کوتاه، راهکارهای مفیدی جهت آماده شدن براي امتحانات ارائه شده است.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه