Firo sappaɓal sakkitoral ngal e Alqur'aanaare mawnde nden ka ɗemngal Fulfulde

bindoowa :

tajre rabbere

Firo sappaɓal sakkitoral ngal e Alqur'aanaare mawnde nden ka ɗemngal Fulfulde

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello

pecce gande:

jiiki ma no himmi amen