Firo simoore (107) Al-Maa’uun

Firo simoore (107) Al-Maa’uun

tajre rabbere

Ndee winndannde ɗoo ko firo simoore
(Al-Maa’uun) e ɗemngal Pulaar.

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello