Firo simoore (102) At-takaatshur

Firo simoore (102) At-takaatshur

tajre rabbere

Ndee winndannde ɗoo ko firo simoore
(At-takaatsur) e ɗemngal Pulaar.

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello