Firo simoore (100) Al-AAdidiyaat

Firo simoore (100) Al-AAdidiyaat

tajre rabbere

Ndee winndannde ɗoo ko firo simoore
(Al-AAdiyaat) e ɗemngal Pulaar.

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello