Firo simoore (090) Al-balad

Firo simoore (090) Al-balad

tajre rabbere

Ndee winndannde ɗoo ko firo simoore
(Al-balad) e ɗemngal Pulaar.

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello
jiiki ma no himmi amen