Firo simoore (086) At-taarikh

Firo simoore (086) At-taarikh

tajre rabbere

Ndee winndannde ɗoo ko firo simoore
(At-taarikh) e ɗemngal Pulaar.

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello

cosaneeji:

pecce gande: