Firo simoore (081) At-takwiir

Firo simoore (081) At-takwiir

tajre rabbere

Ndee winndannde ɗoo ko firo simoore
(At-takwiir) e ɗemngal Pulaar.

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello