Nooneeji fitna

Nooneeji fitna

jeewtoowa :

tajre rabbere

yewtere e haala pular: Nooneeji fitna. Fitna gurdan e mayde. Fitna gorko ka sonnaajo makko on e biddo makko on e jawdi makko din. Fitna seedugol julbeben. Fitna gaburu. Fitna laamu e jaahu.

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello
jiiki ma no himmi amen