yewtere fii maide

yewtere fii maide

jeewtoowa :

tajre rabbere

yewtere pular: sabuuji duudugol rewbeben ka yiite. ko atetee landetoyeede gnande dargal ko fii toogneden e hakkeejidin. gurdandan ko haa seeda. mayde no jogii deddere.

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello

pecce gande: