Tafsiri Ya Sehemu Ya Mwisho Ya Qur’ani Tukufu

ra ayinka nada mahimmanci