Ladan wanda aka jarabtashi da karbe masa ganinsa kuma yayyi hakuri

Ladan wanda aka jarabtashi da karbe masa ganinsa kuma yayyi hakuri

nau, i

wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.

ra ayinka nada mahimmanci