Tudómányos kategóriák

معلومات المواد باللغة العربية

For All

A tételek száma: 11

 • Magyar

  PDF

  Ez a kiskönyv, a Korán és a Próféta hagyományaira támaszkodva, körvonalazza azokat a lépéseket amelyeket meg kell tenni az igazi boldogság eléréséhez, amely távol van minden emberi gonoszságtól és amelyre minden ember vágyik. Ez ugyanaz a boldogság amelyre az egész muszlim közösség vágyik és megpróbálja elérni, mivel ez az egyetlen út amelyet követni kell az élet során, és amelynek az alapja a jámborság és az Allah iránti hála.

 • Magyar

  PDF

  E könyv célja a Próféta (ﷺ) életrajzának és életének egyszerű bemutatása, hogy minden ember jobban megismerhesse. Az oldalakon leírásokat és pillanatfelvételeket olvashatunk a Próféta (ﷺ) tulajdonságairól és erényes életéről.

 • Magyar

  PDF

  Ez a könyv Ibn Al-Qayyim imám Zádul-Maád című tudományos művéből tartalmaz részleteket, amelyet a Próféta (ﷺ) útmutatásáról szóló egyik legjobb könyvként tartanak számon. Célunk, hogy élete minden aspektusára kitérjünk, mint követendő példákra.

 • Magyar

  PDF

  Egyetértés van arról, hogy nem lehet annál tiszteletreméltóbb találkozás, mint az, amely a Prófétával (ﷺ) jön létre. Bár társai (Allah legyen velük elégedett) részesültek abban a megtiszteltetésben, hogy találkozhattak vele és részesülhettek tanításaiban, nevelésében és oktatásában, Allah , Könyörületéből és Bőkezűségéből adott nekünk is egy lehetőséget, hogy megismerjük életrajzát, a Szunnáját, útmutatását és személyes tulajdonságait, amelyet nagymértékű könyörület, rugalmasság, nemesség, bőkezűség és erkölcsösség jellemzett, és amit ez a könyv tisztán összefoglal.

 • Magyar

  PDF

  Ez a könyv az életünk legfontosabb kérdésével foglalkozik: Istennel való kapcsolatunkkal, az Egyetlen Istennel, Aki teremtett minket, táplált minket és Akihez visszatérünk halálunk után. Ha helyes módon alakítjuk a Vele való kapcsolatunkat, elképzelhetetlen áldás vár ránk a Túlvilágon, amelynek ez a világ csak az előzetese. Azonban, ha nem így van, akkor tudnunk kell, hogy azokat, akik elutasítják megadni Uruk jogát: a szeretetet, hálát, engedelmességet és szolgálatot, bizonyosan hatalmas szörnyűség várja

 • Magyar

  PDF

  Egy pillantás az iszlám szépségére

 • Magyar

  PDF

  Ez a könyv tíz olyan Mohamed Profétával (Allah áldásai és békéje legyen vele) kapcsolatban feltett fontos kérdésre add választ bizonyítékokkal, amelyek gyakran felmerülnek a nem muszlimok gondolataikban. Beszélünk a feleségeiről, arról hogy hogyan terjedt az iszlám, ha ő írta-e a Koránt, a nők feltételezett elnyomásáról stb.

 • Magyar

  PDF

  A Kegyes Korán értelmi és tartalmi fordítása magyar nyelvre

 • Magyar

  PDF

  Amit ez a könyvecske tartalmaz az, az iszlámmal kapcsolatos legfontosabb kérdések, az iszlám főpillérei, a hit pillérei, a vallás fokozatai és minden egyes fokozat alapja, az iszlám szépsége és szó van benne a bűnbánatról is. Az iszlám, mind a vallási, mind az evilági kérdésekkel foglalkozik – istenszolgálat és életmód, egy mindent magába foglaló és tökéletes Isteni Rendszer, amely rendeleteket tartalmaz az egyén és a társadalom minden szükségleteire.

 • Magyar

  PDF

  Isten fogalma a nagyobb vallásokban: Ez a kӧnyv egyike a legfontosabb kӧnyveknek amelyek Isten Létezéséről és Tulajdonságairól beszél, ugyanakkor bemutassa azt, hogy más vallások kӧvetői nem tisztelik megfelelően Allah-ot, bizonyos emberi tulajdonságokkal írván le Őt, és ez nem más mint istenkáromlás. Isten nemcsak egyedi tulajdonságokkal bír, hanem e tulajdonságok közül bármelyik elégséges ahhoz, hogy azonosítsuk Őt. Ez a kӧnyv elég fényt nyújt ahozz, hogy erejével útmutató legyen más vallások kӧvetőinek, messze tartva őket az efféle megbocsájthatatlan hibáktól, és hamis állításoktól. Ez a kӧnyv elég ahozz, hogy megmutassa az igazságot azoknak akik valójában keresik az igazi vallást a vallások kӧzӧtt.

 • Magyar

  PDF

  Ennek a könyvnek az a célja, hogy feltárja a kedves olvasók előtt azokat az eszközöket, amelyekkel el lehet elérni az igazi boldogságot ebben a világban és a Túlvilágon is. Az igazi lelki boldogság az iszlámban rejlik, hogy elfogadjuk azt amit Allah a Magasságos előirt számunkra, követni azt amit Ő előirt nekünk és távol maradni attól amit megtiltott. A kulcs a kezünkben van…