Sahur Bukan Sarat Sah Puasa

Keterangan

Seseorang tertidur sebelum makan sahur pada malam bulan Ramadhan hingga terbit fajar padahal dia berniat akan makan sahur. Sah atau tidakkah puasanya?.

Download
Kirim komentar untuk Webmaster

Deskripsi terperinci

  Sahur Bukan Syarat Sah Puasa

  ] Indonesia – Indonesian – [ إندونيسي

  Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bâz

  Terjemah : Syafar Abu Difa

  Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

  2011 - 1432

  ﴿ السحور ليس شرطًا في صحة الصيام ﴾

  « باللغة الإندونيسية »

  الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

  ترجمة: شفر أبو دفاع

  مراجعة: إيكو أبو زياد

  2011 - 1432

  Sahur Bukan Sarat Sah Puasa

  Tanya:

  Seseorang tertidur sebelum makan sahur pada malam bulan Ramadhan hingga terbit fajar, padahal ia berniat akan makan sahur. Sah atau tidakkah puasanya?

  Jawab:

  Puasanya sah karena sahur bukan syarat sah puasa. Makan sahur hanya “mustahabah” (disukai). Sebagaimana sabda Nabi -shalallahu alaihi wasallam-,

  ((تسحَّروا فإن في السحور بركة)) متفق عليه

  “Makan sahurlah kalian karena pada sahur itu terdapat berkah.” (Mutafak alaih)[1]

  [Dipublikasikan dalam Kitab ad-Da’wah II/161. Koran al-Bilad no.10829 tertanggal 19/9/1414H. Majmu Fatwa wa Maqolât Mutanawi’ah juz XV]

  [1] HR.al-Bukhari dalam kitab As-Shaum, bab: Barokatus Sahur ‘An Ghairi Îjab (Berkah sahur tanpa diwajibkan) no.1923. Muslim dalam kitab As-Shiyâm, bab: Fadhlus Sahur wa Ta`kîd Istihbâbuhu (Keutamaan Sahur dan Penekanan akan Disukainya) no.1095.

  Kategori ilmiyah: