Mislimeyaa Lotankandago lu

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

baramaabaa luuloo lu minnu mu musilimeyaa baroo lu ti moo la musilimeyaa te kaatinoo la fo isi wolu ke ila dankeneyaa kono ye baara wolu la.

londi mankutoo lu:

m` be soolrig i la miiro la le