ka seedeyaa ko Muhammad Ala la kiilaa le ti

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

ka alog ko Muhamma wolemu moo ti Ala ye mig kiinag duniyaa labago la moolu bee kag ala siloo mig anig a naata wolemu sila kiligo ti mig si moo londinoo kandoo siloo kag a ye i dundi Arajanoo kono

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG