Arajanankoo Lu La Kago

Ka Amankuta

Arajanankoo lu la kago mu kag jamaa le ti anig hadiisoo lu minnu naata woo bundaa to anig a la sahayaa?

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG