Baadinyaa Cokoo

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Baadinyaa cokoo la kummaayaa diinoo kono , ko a fanaa mu Arajana dugo saamoo lu doo le ti

m` be soolrig i la miiro la le