Bidago

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

a be baaroo la mutoo saratoo lu kono bidago tuujee , ka kiilaa la siloo dorog nooma

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: