Bidago

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

a be baaroo la mutoo saratoo lu kono bidago tuujee , ka kiilaa la siloo dorog nooma

Download

londi mankutoo lu:

m` be soolrig i la miiro la le