Wuluulaa Fuloo Lu

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

wuluulaa fuloo lu la loodulaa diinoo kono Alah ye kummaayandoo mug ke i la fo a ye i noomoo mulandi ate nig ala liilaa noomoo noolaa dorog

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG