Moo bonsuŋo

Ka Amankuta

Ka fantowaroo dooyaa, aniŋ ka dookuwo ke puru ke i la laakiroo dada, aniŋ moo maŋ ñanna a faŋ warala fammajiyoo wole ñanta.

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: