Ñinoo sujudoo

kawandilaa : Omar Dansoo

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñinoo sujudoo niŋ a diilaa lu niŋ a daliiloo lu

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG