Ñinoo sujudoo jiniŋkaaroo niŋ jaabiroo

kawandilaa : Omar Dansoo

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñininkaaroo niŋ jaabiroo ñinoo sujudoo to (kamula niŋ baada)

Download
m` be soolrig i la miiro la le