SALOO KEENYAA

SALOO KEENYAA

kawandilaa :

seyinkandiroo: Muhammad Jobe

Ka Amankuta

KEENYAA MINNU SUNNA SABATIRIGO LU YAA YITANDI KO SALOO NYANTA KELA NYAAMIG KO KIILAA YE YAAMAROO KE A LA NYAAMIG

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG