Toñaafootalaadaa

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ mukawandoo le tikadiyaamutooñaafoo le ta a la fesamanteeyaainiŋ a siifaalu

Download
m` be soolrig i la miiro la le