londi mankutoo lu

Daajikoo kendoo (Betoo)

Ñiŋ kayitoo ye kafuñoomaroo ke feŋ jamaa le la miŋ be dendiŋ daajikoo kendoo lu la miŋ ka tentu ko: kuu ñiiñaa , daloo, lannayaa , suwandiroo, jika ñimmaa, ñaadiyaa , hakilituwo, ka i niyo laa , ñoo deemaa , fammajiyoo...

a konokofeŋo lu kontoo lu: 6

m` be soolrig i la miiro la le