londi mankutoo lu

معلومات المواد باللغة العربية

daajikoo jawoo

Ñiŋ kayitoo feŋ jamaa le denta a minnu ka diyaamu daajikoo jawoo lu la miŋ je ko: tooraloo. Landatamboo niŋ tiñaroo. Faniyaa buusoo. Kulloo waañaaroo. Ka bula boolu nooma kuwo beela . bulujaa niŋ ŋaniyajawulaa. Konnanteeyaa. Ñoo kisikisoo. Detendiroo . bayiroo . jooteyaa . ñoosaboo . jusufaroo . kutunkannayaa. Haasidi kutunkannayaa. konnanteeyaa. Nuutosiyaa koleŋo...

a konokofeŋo lu kontoo lu: 2

 • Mandinko

  MP3

  seyinkandiroo : Ebrima Ousman Ceesay

  MOO LA KIITIYO MIG YE A DAA KUNTU A BAADIGO LA A KO A MAG LAFI ANIG A YE KE KILINTI KOTEKE

 • Mandinko

  MP3

  kawandilaa : Muhammad Jobe seyinkandiroo : Ebrima Ousman Ceesay

  Ñiŋ mukawandoo le mu miŋ be dendiŋkanfaa la (jusuboo) a la tiñaarooaniŋ a jaarañaa