Kooma kumaroo niŋ ala jawuyaa

Kooma kumaroo niŋ ala jawuyaa

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Walaadaa sutunne mu a ka diyaamu koomakumaroo le la aniŋ ala jawuyaa jamaa kono.

Download
m` be soolrig i la miiro la le