londi mankutoo lu

معلومات المواد باللغة العربية

fiiroo

a konokofeŋo lu kontoo lu: 2

 • Mandinko

  MP4

  kawandilaa : Ahmad Sabali seyinkandiroo : Muhammad Jobe

  WALAADAA LE MU MIG KA DIYAAMU RIBAA LA KIITIYOO LU LA QURAANA AYOO LU MINNU DIYAAMUTA A LA ANIG HADIISOO LU.

 • Mandinko

  MP3

  kawandilaa : Ahmad Sabali seyinkandiroo : Ebrima Ousman Ceesay

  Ñiŋ muwalaadaasutuÿo le timiŋ be dendiŋRibaa la, ka a koyindianiŋ a kiitiyooniŋkulooluminnunaatawootokamoolusilandiala.