londi mankutoo lu

Duwaa kiitiyo taamansee baa lu

a konokofeŋo lu kontoo lu: 1

m` be soolrig i la miiro la le