londi mankutoo lu

  • Mandinko

    MP4

    seyinkandiroo : Muhammad Jobe

    WADANOO LA KIITIYO LU ANIG A KEENYAA LU ANIG BOYIDAA LU MINNU BE DENDIG A LA.

m` be soolrig i la miiro la le