londi mankutoo lu

kuraani fasaroo

a fudoo be faarig kuraana fasaroo le la mig taata fo ka siyaa kag 35 ti duniyaa kono

a konokofeŋo lu kontoo lu: 13

m` be soolrig i la miiro la le