Alkuraani fasaroo Muhammad sooroo

kawandilaa : Omar Dansoo

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

kawandoo lu mandinka kago la a be jee ka alkuraanoo kotoo fasari mandinka kago la Muhammad soro

londi mankutoo lu:

m` be soolrig i la miiro la le