Alkuraani fasaroo Fusilat sooroo

kawandilaa : Omar Dansoo

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Alkurani fasaroo niŋ mandinka kaŋo la.

Download
m` be soolrig i la miiro la le