londi mankutoo lu

معلومات المواد باللغة العربية

Kaadiyaanoo ku (Ahmadiyaa lu )

musilimoo lu minnu be Paakisitan aniŋ Hindi Ala ye I` jarabi karinee tanniŋ konontonjaŋ labandulaa to bataa kuwo doo to miŋ keta kaadiyaanoo lu la kuwo to

a konokofeŋo lu kontoo lu: 2

m` be soolrig i la miiro la le