londi mankutoo lu

معلومات المواد باللغة العربية

dindiŋ kuluwoo

Dindiŋ kuluwoo fudoo : sinfaa lu bee kummaa ka taradulaa dada wole ka wulikutoo lu kuluu ti aniŋ ka i` kanta , ñiŋ kuluuroo mu suwo la dookuwo le ti kee kundaa musu kundaa ,bee mu kantarilaa le anuŋ bee be ñininkaala ala kantari feŋo la le.ñig kayitoo ye kafuñooma rook e feŋo lu le la mimmu ka diyaamu woo kuwo la

a konokofeŋo lu kontoo lu: 1

m` be soolrig i la miiro la le