londi mankutoo lu

  • Mandinko

    MP3

    kawandilaa : Muhammad Jobe seyinkandiroo : Ebrima Ousman Ceesay

    Ñiŋ mukawandoo le timiŋkadiyaamuneŋo la tiñaaroo la , adiŋkawandikulooluminnudeyaamuta woo kuwolu to

m` be soolrig i la miiro la le