Neŋo

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ mukawandoo le timiŋkadiyaamuneŋo la tiñaaroo la , adiŋkawandikulooluminnudeyaamuta woo kuwolu to

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG